Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1070 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1070

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

 

1. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.460 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 339,00 кв.м., площ за отчуждаване 10,00 кв.м, имотът е собственост на Т. Д. С. и И. Т., наследници на Т. И. С. при цена ….. лв.

2. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.461 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 459,00 кв.м., площ за отчуждаване 4,00 кв.м., имотът е собственост на Р. Р. Ш. и С. Х. Ш. в при цена ….. лв.

3. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.459 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 461,00 кв.м., площ за отчуждаване 25,00 кв.м., имотът е собственост на П. Д. Ж., М. Н. М. и П. Н. Б., наследници на Н. М.  Ж. при цена ……. лв.

4. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.650 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 289,00 кв.м. площ за отчуждаване 15,00 кв.м., имотът е собственост на Д. Т. Т., наследник на Т. Я. Г. при цена ………... лв.

5. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.649 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 500,00 кв.м.., площ за отчуждаване 24,00 кв.м., имотът е собственост на Р. С. Ф. при цена ……… лв.

6. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.471 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 1211,00 кв.м., площ за отчуждаване 175,00 кв.м., имотът е собственост на Н. Г. Т-Я. при цена …………. лв.

7. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.447 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 499,00 кв.м., площ за отчуждаване 99,00 кв.м., имотът е собственост на Д. И. Т. при цена ……… лв.

8. Част от поземлен имот с идентификатор № 77195.703.454 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 468,00 кв.м., площ за отчуждаване 98,00 кв.м., имотът е собственост на Б. М. В. и Н. Б. В., наследници на Б. М. В. при цена ……….. лв.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.703.455 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 770,00 кв.м., площ за отчуждаване 49,00 кв.м., имотът е собственост на Г. И. Ч. при цена …………. лв.

 

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез улица с идентификатор № 77195.703.484, находяща се в ж.р. „Кенана“, гр. Хасково, Община Хасково .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!