Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1064 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1064

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, т. 4 и във връзка с чл. 23, т.4 от Закона за регионално развитие, и чл.26 ал.1, чл. 72, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково реши:

  1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 година на Плана за интегрирано развитие на Община Хасково 2021-2027 г.;
  2. Одобрява Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023 г. на План за интегрирано развитие  на община Хасково (2021 – 2027 г.)
  3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме последващите, съгласно Закона действия.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Хасково за 2023 г.
  2. Проект на Междинна оценка за периода 2021–2023 г. на План за интегрирано развитие  на община Хасково (2021–2027 г.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!