Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1038 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1038

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково реши:

Определя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2024-2028 г., съгласно приложения списък.

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Хасково да изпрати настоящото решение на председателя на Окръжен съд – Хасково, ведно с документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 г.

1.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

2.МАРИЯНА ЧОЕВА

3.ЕЛЕНА НИКОЛОВА

4.ИРИНА СЪБЕВА

5.ДАНИЕЛ ГАНЕВ

6.ГЕРГАНА БОЕВА

7.ВАНЯ СТОЯНОВА

8.ПЕТКО МИХОВ

9.ДАРИНА ДИМИТРОВА

10.МИЛЕН СЛАВОВ

11.КРИСТИНА ЕНЧЕВА

12.ИВАНКА СТОЯНОВА

13.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА

14.ЕЛИФ ЕМИЛОВА

15.АЛБЕНА ЖЕЛЯЗКОВА

16.ПАВЛИНА ТОНЕВА

17.ДИМИТЪР ГЪРКОВ

18.ЖУЛИЕТА РОДОПСКА

19.ВИОЛЕТА ДИНКОВА

20.БЕЙХАН ДЕЛИИМАМОВА

21.МАРУСЯ АТАНАСОВА

22.ИВАНКА ТОДОРОВА

23.ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

24.ЖИВКА ЙОВЧЕВА

 

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!