Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1036 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1036

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация, т.е. задънена улица за урегулиране на ПИ 77195.704.177 по КК на гр.Хасково с НТП второстепенна улица в условията на чл.16а от ЗУТ и при спазване разпоредбата на чл.81, ал.1 от ЗУТ, с цел осигуряване на лице при бъдещо урегулиране на ПИ 77195.704.176 и ПИ 77195.704.178 по КК на гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!