Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1035 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1035

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за определяне на трасе за прокарване на кабелна линия и учредяване на сервитут през ПИ 72953.16.209 с НТП „Пасище“, публична собственост на Община Хасково и ПИ 72953.17.227 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, публична собственост на Община Хасково.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!