Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1033 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1033

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

Общински съвет – Хасково одобрява текста на проекта на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за ИТИ – Приложение А2 и възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по подготовка на концепция/концепции за Интегрирани териториални инвестиции, в които Община Хасково е водещ партньор/ партньор и участва с проекти/проектни идеи, в съответствие с целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район и на ПИРО на Община Хасково.

Общински съвет – Хасково упълномощава кмета на Община Хасково да допълва текста на Споразумението за партньорство с необходимите текстове, произтичащи от спецификата на проектните идеи и предложения в Концепцията/Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, в които Общината е водещ партньор/ партньор, в зависимост от нуждите на партньорите и с цел уточняване на правата и задълженията им, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по процесите на подготовка, оценка, изпълнение и отчитане на самите Концепции и проектните предложения, включени в тях, които съответстват с целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район и на ПИРО на община Хасково, на чиито територии ще се изпълняват.

Общински съвет – Хасково упълномощава кмета на Община Хасково да извърши всички правни и фактически действия по подготовка и изпълнение на Концепции за ИТИ, в която Община Хасково ще участва като водещ партньор/ партньор с проекти/проектни идеи в съответствие с целите и приоритетите на ИТСР на региона за планиране от ниво NUTS 2 и на ПИРО на Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!