Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1030 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1030

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.2, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково и във връзка с изпълнение на процедурата по чл.81 от Закона за горите,

I. Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на основното предназначение на 2 (два) поземлени имота, собственост на Община Хасково, от земеделски територии в горски територии, както следва:

- Землище на с. Динево, имоти с идентификатори:

21155.99.502 – с АПОС № 12825/04.08.2023г., и 21155.402.441 – с АПОС № 12826/04.08.2023г.,

II. Общински съвет – Хасково възлага и упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме и извърши всички необходими последващи правни и фактически действия по изпълнение на процедурата по промяна на предназначението на имотите в контекста на чл.81 от Закона за горите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!