Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1027 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1027

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково, целият с площ от 6161,00 кв.м., площ за отчуждаване 127,00 кв.м., имота е собственост на Васви Юсуф, Хамди Тасим, Ердинч Юсуф, Ирфан Юсуф, Сейхан Юсуф и Рабие Хашимова като наследници на Юсуф Хашимов Тасимов при цена 1014,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!