Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1021 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1021

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.68, ал.1, т.2, т.3 и ал.2 и чл.69, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018г., Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2023/2024 година да се сформират маломерни паралелки, в които да се провежда обучение с брой ученици под минималния, както следва:

№        УЧИЛИЩЕ                                                             КЛАС                             БРОЙ УЧЕНИЦИ                                          Брой маломерни паралелки

1.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Хасково             II клас                                       14                                                                          1

                                                                                        VI клас                                       15                                                                           1

2. Да се представи на Началника на Регионално управление на образованието – Хасково мотивирано искане за формиране на самостоятелни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва:

№          УЧИЛИЩЕ                                                          КЛАС                           БРОЙ УЧЕНИЦИ                                               Брой паралелки

2.  ОУ „Христо Ботев“, с. Динево                                   V клас                                  5                                                                           1

                                                                                         VI клас

                                                                                слята паралелка

                                                                                         VII клас                                 9                                                                          1

3. Предоставянето на допълнителни средства за ОУ „Христо Ботев“ с. Динево от бюджета на Община Хасково за обезпечаване на учебния процес за разликата между нормата за минимален брой и действителния брой на учениците в паралелката да се извърши съгласно чл. 68, ал.4, т.2 и чл.68, ал.6, т.2 във връзка с чл. 69, ал.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и ЕРС за един ученик за 2023 г. и 2024 г.

4. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!