Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1010 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1010

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ I „за жилищно строителство“ в кв.611 по плана на гр.Хасково. С проекта да се проектира нова улична регулация в обхвата на поземлени имоти 77195.710.143, 77195.710.153 по КК на гр.Хасково.

Решението да послужи за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ за допускане изменението на ПУП от кмета на общинаХасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!