Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1008 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1008

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ VIII и УПИ VII, кв.4716 по плана на гр.Хасково. С изменение на плана за регулация ПИ 77195.719.104 по КК на гр.Хасково се урегулира, като вътрешните регулационни граници се поставят по съществуващите имотни граници. За осигуряване на лице към действащата улична регулация, се образува съсобствен урегулиран поземлен имот, ведно с част от общински имот ПИ 77195.719.39 по КК на гр.Хасково с НТП „улица“. Вследствие на изменението се променят площите и лицата на УПИ VIII и УПИ VII, кв.4716 по плана на гр.Хасково, в чийто граници попада и част от общински имот ПИ 77195.719.39 по КК на гр.Хасково, с НТП „улица“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!