Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1007 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1007

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за проектиране на трасе през общински имоти, одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема по част ВиК на обект: „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“, източно от бензиностанция OMV, гр.Хасково“. Трасето преминава през ПИ 77195.424.88, 77195.424.91, двата с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост на Община Хасково и ПИ 77195.424.163, с НТП „за друг вид произвдствен, складов обект, урбанизирана територия“, собственост на Община Хасково и „Топливо“ АД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!