Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1001 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1001

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб. м дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2023/2024 г., както следва:

Читалища:

1. НЧ „Пейо Яворов-1982” - гр. Хасково, кв. „Поройни”, ул. „Клокотница” №9

2. НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961” - гр. Хасково; кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54

3. НЧ „Зора-1982“ – гр. Хасково, кв. “Македонски“, ул. „Даме Груев“ №5А

4. НЧ “Н.Й.Вапцаров-1964”- гр. Хасково, кв. Овчарски, ул. „Македония“ №95А

5.Духов оркестър Хасково – гр. Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №32 (в сградата на НЧ „Иван Вазов-1978“)

6. НЧ “П.Р.Славейков-1978”- гр. Хасково, кв. Орфей №2

7. НЧ „Отец Паисий-1925” – с. Войводово

8. НЧ „Светлина-1926” – с. Въгларово

9. НЧ „Заря-1903” – с. Малево

10. НЧ „Пробуда-1905“ – с. Криво поле

11. НЧ „Отец Паисий-1926“ – с. Николово

12. НЧ „Цвят -1898“ – с. Узунджово, ул. „Аргир Стоилов“ №1

13. НЧ „Пенко Пенков – 2013“ – с. Узунджово, ул. „Иван Губеров“ №1

14. НЧ „Пробуда -2022“- с. Долно Големанци

Кметства:

1. с. Долно Големанци

2. с. Клокотница

3. с. Любеново

4. с. Нова Надежда

5. с. Александрово

6. с. Родопи

7. с. Въгларово

8. с. Текето

9. с. Стойково

10. с. Брягово

11. с. Войводово

12. с. Книжовник

13. с. Козлец

14. с. Зорница

15. с. Корен

16. с. Стамболийски

17. с. Динево

18. с. Криво поле

19. с. Манастир

20. с. Орлово

21. с. Конуш

22. с. Долно Войводино

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2023/2024 г. на детска градина №21 „Вихрогонче“ за групите на територията на община Хасково, както следва:

с. Въгларово – 6 пр. куб. м

с. Мандра - 6 пр. куб. м

с. Малево – 12 пр. куб. м

с. Книжовник – 18 пр. куб. м

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 12 пр. куб. м дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2023/2024 г., както следва:

1. Бадминтон клуб „Хасково“, ул. “Средна гора“ №2, спортна зала „Спартак“

2. Спортен клуб по вдигане на тежести “Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

ІV. Необходимите средства за закупуване на дървата за отопление, както и разходите за транспорт, да бъдат осигурени от §10 „Издръжка” от бюджета на Община Хасково за 2023 г. Стойността на дървесината е съгласно т.4, раздел „Дърва за горене“, а разходите за транспорт - съгласно т.1, подточка 1.2. от решение №916/28.04.2023г. на Общински съвет Хасково.

V. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.І, т.ІІ и т.ІІІ от решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!