Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение №992 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №992              На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 2 от ЗПФ,  Общински съвет – Хасково дава съгласие:        …

Решение №991 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №991                     1.На основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лв.…

Решение №990 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №990             На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и…

Решение №989 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №989              На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина…

Решение №988 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №988                На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина…

Решение №987 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №987               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №986 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №986               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №985 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №985               На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №984 от 13.09.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №984           I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45,…

Решение №983 от 13.09.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №983             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5…

Решение №982 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №982       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне право…

Решение №981 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №981       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за…

Решение №980 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №980         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и чл.36, ал.5 от ППЗСП, Общински съвет - Хасково…

Решение №979 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №979            На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:         1. Дава съгласие Кметът на Община Хасково да…

Решение №978 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.          РЕШЕНИЕ №978             І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб.м.  дърва за…

Решение №977 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.          РЕШЕНИЕ №977       На основание  чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и  чл.68, ал.1, т.2 и чл.68, ал.2 от Наредбата за финансиране на…

Решение №976 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №976       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково…

Решение №975 от 13.09.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13.09.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №975                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от ЗПФ Общински съвет – Хасково променя бюджета на Община Хасково,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!