Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение №0914

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя г-жа Диана Вълчева – началник отдел “Здравеопазване и социални дейности” в Община Хасково, да участва като представител на Община Хасково в…

Решение №0913

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2015 г. до  м.август 2015 г. вкл.   Иван…

Решение №0912

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково именува улици в жилищен район „Република”, както следва: 1. ул. „Байлово” с осови точки 3637-3638; 2. ул. „Котел” с осови точки 3639 – 3640;…

Решение №0911

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Хасково закрива Дом за деца, лишени от…

Решение №0910

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и § 12, точка 2 от Преходни и заключителни…

Решение №0909

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково:  І. Дава съгласие да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска…

Решение №0908

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:  І. Допълва…

Решение №0907

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Наредбата за общински жилища, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отдадени под наем общински жилища на специалистите, назначени на работа в Симфоничния…

Решение №0906

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост,…

Решение №0905

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2,  чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва…

Решение №0904

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково: 1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска…

Решение №0903

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет – Хасково утвърждава функционирането на маломерни и слети паралелки от I до VIII клас…

Решение №0902

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдадени под наем…

Решение №0901

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 от Наредбата за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества,  Общински съвет – Хасково дава съгласието си “Специализирана…

Решение №0900

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва: -За „кмет на кметство” с.Александрово…

Решение №0899

Общински съвет – Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год. 1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Хасково” – инж.Недялка Тенева Станева – заместник-кмет на община Хасково, за срок до полагане на клетва…

Решение №0898

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Декларация с искане Община Хасково да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд…

Решение №0897

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.2, т.3 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да започне процедура по замяна на…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!