Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2007 - 2011

Решение № 0764

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – изменение на плана за…

Решение № 0763

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация…

Решение № 0762

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване,…

Решение № 0761

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване,…

Решение № 0760

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за…

Решение № 0759

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план…

Решение № 0758

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково РАЗРЕШАВА: Да се промени предназначението на проектен имот 77195.130.36, част от имот 77195.130.27 за сметка на собственика на имот №77195.130.10, м. „Дерекьой топра” по…

Решение № 0757

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план…

Решение № 0756

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план…

Решение № 0755

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОТКАЗВА ДА ОДОБРИ: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.450.27 по кадастралната карта на гр.Хасково,…

Решение № 0754

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема за електрозахранване и…

Решение № 0753

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план…

Решение № 0752

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №000440…

Решение № 0751

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.19, ал.4, т.5 и ал.9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково РАЗРЕШАВА: Да се промени предназначението на част от имот по чл.19 от ЗСПЗЗ за уширяване на…

Решение № 0750

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване,…

Решение № 0749

Общински съвет - Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на Община Солун по Проект “ИNTEGRATED GREEN CITIES – Интегрирани зелени градове”, по Програмата за…

Решение № 0748

Общински съвет - Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на Община Комотини по Проект “Cultural Elements in the Development of Religious Tourism – Културни…

Решение № 0747

Общински съвет - Хасково Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 08.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: Дава съгласие Община Хасковода участва като партньор на Община Комотини по Проект GOOL “Campaign against Youth Violence – Кампания срещу младежкото насилие”, по…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!