Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2007 - 2011

Решение № 0800

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИзадължението, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение…

Решение № 0799

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИзадължението, възникнало от неправомерно получено парично обезщетение…

Решение № 0798

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, във вр. с параграф 9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ и във вр. с чл.36, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет…

Решение № 0797

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. 1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал.3, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Хасково: Изразява предварително съгласиеза промяна предназначението на…

Решение № 0796

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал.3, 4, 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските…

Решение № 0795

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие всички спортни обекти, актувани като такива, собственост на Община Хасково, да бъдат отдаден под наем на спортни клубовепо реда и условията…

Решение № 0794

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост…

Решение № 0793

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет-Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на глава VI от наредбата за срок от…

Решение № 0792

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково, както следва: 1. В точка 2.4 текста: - за административни дейности, офиси, за…

Решение № 0791

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем…

Решение № 0790

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем…

Решение № 0789

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем…

Решение № 0788

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем…

Решение № 0787

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши: 1.Приема годишния счетоводен отчет за…

Решение № 0786

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши: 1.Приема годишния счетоводен отчет за…

Решение № 0785

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши: 1.Приема годишния счетоводен отчет за…

Решение № 0784

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши: 1.Приема годишния счетоводен отчет за…

Решение № 0783

Общински съвет - Хасково Протокол №49 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2011 год. На основание чл.270, ал.2 от ТЗ, Общински съвет – Хасково: 1. Приема годишен счетоводен отчет за 2010 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация. 2. Натрупаната загуба…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!