Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурси - ОП "Общинско лесничейство"

Заповед №РД-404/23.04.2024г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане изпълнението на дейности в Обект №2401

Предмет на процедурата: - Сеч, извоз и рампиране на временен склад на дървесина по БДС, добита от горските територии – общинска собственост, ЛФ2024 в района на ОП “Общинско лесничейство“, Обект №2401. - Товарене на дървесината (дърва за огрев) oт временен склад, транспортиране до адрес и разтоварване на дървесина. - Подпомагане…

ЗАПОВЕД №РД-848/24.07.2023Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ОТКРИТ КОНКУРС" ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ №2304

Предмет на процедурата: - Сеч, извоз и рампиране на временен склад на дървесина по БДС, добита от горските територии – общинска собственост, ЛФ2023 в района на ОП “Общинско лесничейство“, Обект №2304. - Товарене на дървесината (дърва за огрев) oт временен склад, транспортиране до адрес и разтоварване на дървесина. - Подпомагане…

Заповед №РД-529/15.05.2023г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане изпълнението на дейности в Обект №2303

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране на временен склад на дървесина по БДС, добита от…

Заповед РД-793/18.08.2022г. за откирване на процедура "открит конкурс" за обект 2203

Заповед РД-793/18.08.2022г. за откирване на процедура "открит конкурс" за обект 2203   процедура “открит конкурс” за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, собственост на Община Хасково, ЛФ 2022 година, товарене и транспортиране до адрес и разтоварване в…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

  На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,    ОТКРИВАМ:   Процедура за възлагане на добив…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г./Заповед №1127/15.09.2015 г.

  З А П О В Е Д №1127 град Хасково 15.09.2015 година   На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!