Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 22.11.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1203 от 21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 21.11.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-1203/21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, ОП “

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“, Община Хасково обявява следните работни места: Домашен помощник– 1 /една/ позиция; І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“   Въз основа на Протокол №1 от 19.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 1042/17.10.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“, "ПСИХОЛОГ" и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани соц. и здр. услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни…

Крайно класиране за длъжността „Сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково

Проведе интервю за избор на кандидат за длъжност „сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково. След провеждане на интервю с кандидатите комисията взе следното решение:   № Име, презиме, фамилия Брой точки класиране 1. Ана Рашкова Стоянова 47 1 място 2. Ваня Бойчева Филипова 46…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в Център за обществена подкрепа Хасково.

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „социален работник” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе следното решение: 1.Александра Георгиева…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!