Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект Проект "Подай ръка на нашите деца",

Във връзка с изпълнението на проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални…

КРАЙНО КЛАСРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ , Община Хасково

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ШОФЬОР“   Въз основа на Протокол от 25.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798 от 19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“,…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 24.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798/19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Шофьор по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, Община Хасково. 1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи …

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“               Въз основа на Протокол от 22.08.2022г., на комисия, назначена със Заповед №РД714/03.08.2022Г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище…

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“          Протокол от 17.08.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 714/03.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА Шофьор по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА Шофьор  по  Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед №  РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките…

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ Протокол от 20.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 656/19.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №  РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно “, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!