Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“   Въз основа на Протокол №1 от 19.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 1042/17.10.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“, "ПСИХОЛОГ" и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани соц. и здр. услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни…

Крайно класиране за длъжността „Сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково

Проведе интервю за избор на кандидат за длъжност „сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково. След провеждане на интервю с кандидатите комисията взе следното решение:   № Име, презиме, фамилия Брой точки класиране 1. Ана Рашкова Стоянова 47 1 място 2. Ваня Бойчева Филипова 46…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в Център за обществена подкрепа Хасково.

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „социален работник” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе следното решение: 1.Александра Георгиева…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе…

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНА УСЛУГА”

1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места –2 бр.; 1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково; 1.3 Характер на работата – Извършва дейности, свързани с всекидневни грижи и услуги за потребителите, предоставя услуги и подслон в кризисни ситуации 1.4 Брой свободни работни места – 2 бр.;…

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места – 1 бр.; 1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково; 1.3 Характер на работата – да извършва социално консултиране и подкрепа на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра; 1.4 Брой свободни работни места…

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места – 2 бр.; 1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково; 1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и обучение в умения на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 07.09.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“с

Протокол от 05.09.2022г. на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!