Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Описание на длъжността: Проучва и извършва анализ на индивидуалните потребности на децата и ги насочва към подходящите за тях дейности; Изследва говорното развитие на децата, използвайки подходящи формални и неформални методи на изследване; Информира родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата; Участва в разработването и съгласуването на…

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ  С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА…

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд       С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ…

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 07.12.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1251 от 01.12.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за позицията управител на областен информационен център- гр. Хасково

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ…

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за позицията управител на областен информационен център- гр. Хасково

        Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 06.12.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-1251/01.12.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково. 1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран…

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 22.11.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1203 от 21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 21.11.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-1203/21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!