Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ  ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ Въз основа на Протокол от 26.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за  длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“ по…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“     Протокол от 24.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и…

ОБЩИНА ХАСКОВО обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Община Хасково обявява процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Хасково. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: https://haskovo.bg/bg/karieri   Изисквания…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ЛОГОПЕД“     Въз основа на Протокол от 18.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-1 от 13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители, се изготви следният…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТИ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма „Културно предпр., наследство и сътрудничество"

Във връзка с изпълнението на Проект „Културно разнообразие в Хасково“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Община Хасково обявява следните работни места: Експерт „Култура и изкуство“ – 1 /една/ позиция на пълен работен ден - 8 часа; Експерт „Изложби…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Логопед в „ Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Въз основа на Протокол от 16.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-1/13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Логопед в ДЦПДУТС. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Описание на длъжността: Проучва и извършва анализ на индивидуалните потребности на децата и ги насочва към подходящите за тях дейности; Изследва говорното развитие на децата, използвайки подходящи формални и неформални методи на изследване; Информира родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата; Участва в разработването и съгласуването на…

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ  С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА…

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд       С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ…

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 07.12.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1251 от 01.12.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!