Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Списък крайно класиране за длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково Тел.038/ 620 – 392, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 05. 04. 2023 г.,  комисия в състав:             Председател: Катя Милушева - управител ЦОП;             Членове:1. Красимира Марашева -социален работник ЦОП;                             2. Любомир Жеков -психолог ЦОП;   Проведе…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ” В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЯВАЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ  НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”     1. Описание на длъжността:                     1.1 Работни места – 1 бр.;             1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;             1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране и диагностика на потребителите на Център…

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР   Във връзка с обявения подбор за длъжността здравен медиатор, комисия назначена със Заповед №РД-252/02.03.2023г. на Кмета на Община Хасково, обявява, че разглеждането на постъпилите документи и интервюто с одобрените кандидатите ще се проведе на 06.03.2023г. от 14.00ч. в сградата…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и                        Заповед № РД-239  от 27.02.2023г.  на кмета на Община Хасково   ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.     Въз основа на Протокол от 23.02.2023г., на комисия, назначена със  Заповед №  РД-214/17.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Социален работник -1 бр. Основни задължения на длъжността: Отговаря за организация на ежедневието на потребители в Дневен център за стари хора. Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ Въз основа на Протокол от 17.02.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-4 от 13.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, се изготви следният списък с крайно…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“       Въз основа на Протокол  от 16.02.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-4/13.02.2023 г. на  Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" – 1бр. Описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в преходното жилище. Определя целите на екипа и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на…

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността „Секретар на местна комисия…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ  ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ Въз основа на Протокол от 26.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за  длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“ по…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“     Протокол от 24.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!