Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "ПНО", ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" В ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ Днес 28.02.2024г. комисия назначена със Заповед № РД-128/07.02.2024г., на Кмета на Община Хасково, в състав: Председател: Пламен Лечев –  Секретар  на Община Хасково Членове: Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Валентина Василева – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Гергана Георгиева - Директор Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване …

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ДОМАШНИ САНИТАРИ по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, по процедура за директно предоставяне на БФП ВG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансиран от  Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Община Хасково обявява следните работни места:  Домашни санитари– 2 позиции; І. МИНИМАЛНИ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково

                                                                                           СПИСЪК        …

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В , ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ В ОБЩИНА ХАСКОВО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ“ В ОБЩИНА ХАСКОВО Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Главен Експерт „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: След запознаване и проверка…

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за заемане на длъжността юрисконсулт в Дирекция ”Администрация и правно-нормативно обслужване ” в Община Хасково.

                                                        О Б Я В Л Е Н И E                   за провеждане на конкурс за държавен…

Община Хасково обявява процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА  ХАСКОВО Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Хасково. Mожете да изтеглите документа и…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР “ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО “

 Въз основа на Протокол от 28.11.2023 г., на комисия назначена със Заповед № РД-1390/21.11.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените…

Община Хасково обявява подбор за наемане на Консултант - юрист във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Консултант - юрист  – 1 /една/ позиция   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше - юридическо, с образователно-квалификационна степен „Магистър”; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за работа с компютърна и офис…

Община Хасково обявява подбор за наемане на социален работник във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Социален работник  – 3 /три/ позиции   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше, бакалавър или магистър; Направление – „Социални дейности”, „Психология”, Стопански и правни науки; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!