Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“ ПО ПРОЕКТ ,,УКРЕПВАНА НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАСКОВО"

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“   Въз основа на Протокол от 17.05.2024 г., на комисия назначена със Заповед №РД-486 от 14.05.2024 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Технически сътрудник“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“ по програма…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАСКОВО"

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността технически сътрудник     Протокол от 16.05.2024 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-486 от 14.05.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Технически сътрудник по Проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“…

Община Хасково обявява подбор за наемане на Социален асистент в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково обявява подбор за наемане на  Социален асистент в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Хасково   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Минималните изисквания за заемане на длъжността „Социален асистент“  от кандидати за асистенти, са следните: Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен – не се…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0164 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАСКОВО“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково обявява подбор за наемане на Технически сътрудник във връзка с изпълнението  на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.   Технически сътрудник  – 1 /една/ позиция І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и   Заповед № РД-421/24.04.2024г. на кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ  – ХАСКОВО…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "ПНО", ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" В ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ Днес 28.02.2024г. комисия назначена със Заповед № РД-128/07.02.2024г., на Кмета на Община Хасково, в състав: Председател: Пламен Лечев –  Секретар  на Община Хасково Членове: Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Валентина Василева – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Гергана Георгиева - Директор Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване …

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В , ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ В ОБЩИНА ХАСКОВО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ“ В ОБЩИНА ХАСКОВО Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Главен Експерт „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: След запознаване и проверка…

Община Хасково обявява процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА  ХАСКОВО Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Хасково. Mожете да изтеглите документа и…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР “ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО “

 Въз основа на Протокол от 28.11.2023 г., на комисия назначена със Заповед № РД-1390/21.11.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените…

Община Хасково обявява подбор за наемане на Консултант - юрист във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Консултант - юрист  – 1 /една/ позиция   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше - юридическо, с образователно-квалификационна степен „Магистър”; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за работа с компютърна и офис…

Община Хасково обявява подбор за наемане на социален работник във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Социален работник  – 3 /три/ позиции   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше, бакалавър или магистър; Направление – „Социални дейности”, „Психология”, Стопански и правни науки; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!