Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за заемане на длъжността Главен Експерт „Счетоводител” в Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“, Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен Експерт „Счетоводител” в…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР “ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО “

 Въз основа на Протокол от 28.11.2023 г., на комисия назначена със Заповед № РД-1390/21.11.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените…

Община Хасково обявява подбор за наемане на Консултант - юрист във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Консултант - юрист  – 1 /една/ позиция   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше - юридическо, с образователно-квалификационна степен „Магистър”; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за работа с компютърна и офис…

Община Хасково обявява подбор за наемане на социален работник във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Социален работник  – 3 /три/ позиции   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше, бакалавър или магистър; Направление – „Социални дейности”, „Психология”, Стопански и правни науки; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за…

Списък крайно класиране за длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково Тел.038/ 620 – 392, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 05. 04. 2023 г.,  комисия в състав:             Председател: Катя Милушева - управител ЦОП;             Членове:1. Красимира Марашева -социален работник ЦОП;                             2. Любомир Жеков -психолог ЦОП;   Проведе…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ” В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЯВАЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ  НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”     1. Описание на длъжността:                     1.1 Работни места – 1 бр.;             1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;             1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране и диагностика на потребителите на Център…

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР   Във връзка с обявения подбор за длъжността здравен медиатор, комисия назначена със Заповед №РД-252/02.03.2023г. на Кмета на Община Хасково, обявява, че разглеждането на постъпилите документи и интервюто с одобрените кандидатите ще се проведе на 06.03.2023г. от 14.00ч. в сградата…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и                        Заповед № РД-239  от 27.02.2023г.  на кмета на Община Хасково   ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.     Въз основа на Протокол от 23.02.2023г., на комисия, назначена със  Заповед №  РД-214/17.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Социален работник -1 бр. Основни задължения на длъжността: Отговаря за организация на ежедневието на потребители в Дневен център за стари хора. Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ Въз основа на Протокол от 17.02.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-4 от 13.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, се изготви следният списък с крайно…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“       Въз основа на Протокол  от 16.02.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-4/13.02.2023 г. на  Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!