Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Финансиране на младежки инициативи

Община Хасково стартира прием на предложения за финансиране на младежки проекти. За реализацията на идеите на младите хора в Хасково в бюджета на Общината е предвидена сумата от 70 000 лв.

Финансирането на младежките инициативи се осъществява по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024 г., приета с Решение №1046 от 26.04.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

Програмата има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на младежки дейности на територията на община Хасково, в изпълнение на приоритетите на Общинския план за младежта за 2024г. и в съответствие с държавната политика за младежта.

По реда на Програмата се отпускат финансови средства на младежи от 15 до 29 години, младежки организации и организации, работещи със и за младите хора, за реализирането на младежки дейности, с адрес, седалище или дейност на територията на община Хасково.

Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 юни 2024 г.

Програмата за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024г. и необходимите документи за кандидатстване  ще намерите в прикачените файлове.

 През 2024 г. Община Хасково финансира със 70 000 лв. Програмата за финансово подпомагане на младежки дейности. Сумата беше определена с решение на Общински съвет Хасково.

На заседание, проведено на 12 юли 2024 г., Комисия в състав: Веселина Тенчева  – общински съветник, Георги Георгиев  – общински съветник, Гюнер Гюнай – общински съветник, Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС в Дирекция ХДОН в Община Хасково, Мирослава Атанасова – гл. експерт „Младежки дейности“ в Дирекция ХДОН в Община Хасково, Светлана Маджарова – ст. експерт – счетоводител Дирекция ФСДБ в Община Хасково и Катя Демирева –  директор на ОП „Младежки център“ Хасково, разгледа,  оцени и класира постъпилите в Община Хасково проектни предложения по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024 г.

Постъпили са 15 искания за финансиране на обща стойност 58 427,07 лв. Комисията одобри за финансиране 6 от тях на обща стойност 22 965,00 лв.

Списъците с окончателните резултати от работата на комисията по Програмата са публикувани в прикачените файлове.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!