Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.

 

 

Въз основа на Протокол от 23.02.2023г., на комисия, назначена със  Заповед №  РД-214/17.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен  служител за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО, Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

а) Допуснати до конкурс кандидати:

  1. Юлия Димитрова Динкова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на  07.03.2023г. от 14.00 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1

 

б) Недопуснати до конкурс  кандидати:  НЯМА

 

 

 

 

Председател:

 

Пламен Лечев – Секретар на Община Хасково: ……п…………....

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!