Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“, "ПСИХОЛОГ" и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани соц. и здр. услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“

по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Въз основа на Протокол №1 от 18.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-1050/18.10.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Ръководител на услугата “ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

Атанас Димитров Петров

Христина Стоянова Стоянова

Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

Снежана Николаева Гичева - липса на документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит - 2 години в сферата на социалните услуги и/или здравеопазването и/или образованието.

кандидати трябва да се явят на интервю на 24.10.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

Председател:

Ваня Христова – Директор Дирекция ЕНППЕ:…п…...

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“

по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Въз основа на Протокол №1 от 18.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-1050/18.10.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Психолог “ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, до явяване на интервю са следните кандидати:

Атанас Димитров Петров

Антон Делчев Делчев

Мария Димитрова Райчева

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати : Няма

кандидати трябва да се явят на интервю на 24.10.2022 г. от 10.20 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

Председател:

Ваня Христова – Директор Дирекция ЕНППЕ:…п…...

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Въз основа на Протокол №1 от 18.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-1050/18.10.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Сътрудник социални дейности “ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, до явяване на интервю са следните кандидати:

Галя Райкова Колева

Дияна Нейкова Колева

Снежана Николаева Гичева

Мелиха Хюсеинова Мехмед

Яна Асенова Ангелова

Андрей Ангелов Радичев

Росица Миткова Димитрова

Галина Георгиева Заркова

Елена Славова Камбурова

1.10. Милен Георгиев Милев

Латка Кръстева Янева

Пепа Иванова Паскова

Диляна Паскова Жекова

Гюлшен Фарук Кючуккул

Диана Минчева Диневска

Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

2.1. Марияна Георгиева Славова - липса на документ, удостоверяващ минималните изисквания за средно образование и липса на легализиране на диплома в Министерството на здравеопазването.

кандидати трябва да се явят на интервю на 24.10.2022 г. от 10.45 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

Председател:

Ваня Христова – Директор Дирекция ЕНППЕ:…п…...

Файлове

Последна промяна: 19 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!