Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Допуснати/недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжността "Рехабилитатор" по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “   Въз основа на Протокол от 21.04.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  708/21.04.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Рехабилитатор“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр.…

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжността "Управител на услугата" по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

 Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора за длъжността "Управител на услугата" по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжността Управител на услугата

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА “   Въз основа на Протокол от 09.03.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  513/09.03.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител на услугата“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Управител“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Управител“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания     Въз основа на протокол от 09.03.2020г., на комисията, назначена със Заповед №511/09.03.2020 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“в Център…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ “ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“   Въз основа на Протокол от 10.02.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  367/10.02.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Дневен…

СПИСЪК ЗА ДАТАТА, МЯСТОТО И ЧАСА НА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология” в Община Хасково

СПИСЪК ЗА ДАТАТА, МЯСТОТО И ЧАСА НА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология”

Списък с допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността “Директор на дирекция “Европейски и национални програми и проекти, екология”

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжността Шофьор

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в подбора по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" за длъжността Шофьор  

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!