Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Допуснати/недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“   Въз основа на Протокол №1 от 19.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 1042/17.10.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“, "ПСИХОЛОГ" и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани соц. и здр. услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в Център за обществена подкрепа Хасково.

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „социален работник” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе следното решение: 1.Александра Георгиева…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково

Днес, 27.09.2022г. комисия в състав: Председател: Катя Милушева- управител ЦОП; Членове:1. Красимира Марашева- социален работник ЦОП; 2. Любомир Жеков - психолог ЦОП; Проведе подбор по документи на избор на кандидат за длъжност „сътрудник, социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа Хасково. След преглед на документите комисията взе…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“с

Протокол от 05.09.2022г. на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 24.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798/19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Шофьор по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, Община Хасково. 1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи …

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“          Протокол от 17.08.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 714/03.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно…

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ Протокол от 20.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 656/19.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „РАБОЪНИК- ПОДДРЪЖКА“ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ –1 град ХАСКОВО

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-1 град ХАСКОВО   6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; E-mail: cnst1@haskovo.bg   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА…

Допуснати кандидати по документи за длъжността „Социален работник“ и "Трудотерапевт"в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол  за допуснати кандидати  по документи за длъжността „Социален работник“ и "Трудотерапевт"в  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“   Протокол от 09.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!