Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Допуснати/недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ в Община Хасково.     Въз основа на Протокол от 23.02.2023г., на комисия, назначена със  Заповед №  РД-214/17.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“       Въз основа на Протокол  от 16.02.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-4/13.02.2023 г. на  Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“     Протокол от 24.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Логопед в „ Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Въз основа на Протокол от 16.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-1/13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Логопед в ДЦПДУТС. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ  С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА…

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд       С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ…

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за позицията управител на областен информационен център- гр. Хасково

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ…

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за позицията управител на областен информационен център- гр. Хасково

        Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 06.12.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-1251/01.12.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково. 1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 21.11.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-1203/21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“   Въз основа на Протокол №1 от 19.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 1042/17.10.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“, "ПСИХОЛОГ" и "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани соц. и здр. услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА“ по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!