Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Попълване състава на Постоянни комисии при Общински съвет – Хасково

 

ДО                                                                               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянни комисии при Общински съвет – Хасково.

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение № 351-МИ от 06.02.2024 г., ОИК – гр. Хасково прекрати пълномощията на общинския съветник от ПП „ДПС“ – Росен Йосифов Атанасов, поради настъпила смърт и обяви за избран общински съветник следващ от листата на ПП „ДПС“ –   Иса Салихов Делиимамов. На заседанието на Общински съвет Хасково, проведено на 16.02.2024г. г-н Делиимамов положи клетва.

Във връзка с настъпилите промени в състава на Общинския съвета необходимо попълване състава на постоянните комисии към съвета, а именно ПК по образование, култура и вероизповедания и ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки.

Постъпило е предложение от Представителна група „ДПС“ в Общински съвет – Хасково за попълване  състава на Постоянните комисии.

В тази връзка и в рамките на своите правомощия предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

1.Избира Иса Делиимамов за член на  Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания.

2. Избира Иса Делиимамов за член на  Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!