Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Приемане на Общинска програа на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г., ежегодно общинските съвети приемат общинска програма за закрила на децата с изявени дарби. Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. е публикувана на Портала за обществени консултации на Министерски съвет на 18.08.2023 г.

Средствата предвидени в бюджета на Община Хасково за мерките за закрила на деца с изявени дарби извън мерките, осигурени с държавни средства, са в размер на 35 000 лв. от собствените приходи на общината. Средствата ще бъдат използвани за стимулиране на изявите на децата от общината и за развитието на техните дарби.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 година.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Заместник-кмет на община Хасково
 

Файлове

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!