Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Избор на временно идпълняващи длъжността "Кмет на кметство".

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”.

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

        В Общински съвет – Хасково постъпиха заявления от кметовете на кметства в община Хасково, с които същите ни уведомяват, че ще участват в предстоящите местни избори на 29 октомври 2023 г. и ще ползват отпуск.

        В тази връзка следва Общинският съвет да избере временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство” до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Целесъобразно е и с оглед добрата работа на кметствата, кандидатите да бъдат замествани от досегашните технически сътрудници /секретари/ на кметства. Там, където не е имало назначени такива,  предложенията са за хора, живеещи в населеното място, които преди това са били кметове или секретари на кметствата и имат опит в административната дейност.      Кметовете на кметства в с.Въгларово, с.Елена, с.Криво поле и с.Узунджово няма да участват в предстоящите местни избори и не се налага избор на временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство”.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

І. На основание чл.42, ал.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва:

-За „кмет на кметство” с.Брягово – Стефка Ленкова Ванева;

-За „кмет на кметство” с.Войводово – Хабибе Мустафа Мурад;

-За „кмет на кметство” с.Гарваново – Ангел Благоев Аврамов;

-За „кмет на кметство” с.Големанци Лерзан Васви Шабан;

-За „кмет на кметство” с.Гълъбец – Хазел Хайрула Ерхан;

-За „кмет на кметство” с.Динево –  Марийка Ташева Петрова;

-За „кмет на кметство” с.Долно Големанци – Семат Ариф Хасан;

-За „кмет на кметство” с.Зорница – Сунай Иляз Аптурахим;

-За „кмет на кметство” с.Клокотница – Елена Господинова Димитрова;

-За „кмет на кметство” с.Козлец – Севгил Хилми Дуран;

-За „кмет на кметство” с.Конуш – Живка Михайлова Делинова;

-За „кмет на кметство” с.Корен –  Румяна Радкова Латева;

-За „кмет на кметство”с.Книжовник – Димо Илиев Джургов;

-За „кмет на кметство”с.Мандра – Лидия Николаева Алексиаду;

-За „кмет на кметство” с.Малево – Анка Асенова Дакова;

-За „кмет на кметство” с.Маслиново – Динко Колев Тодоров;

-За „кмет на кметство” с.Нова Надежда – Тамара Михайловна Петкова;

-За „кмет на кметство” с.Орлово  - Анка Стайкова Ванчева;

-За „кмет на кметство” с.Стамболийски – Надя Иванова Димитрова;

-За „кмет на кметство” с.Тракиец Славчо Вълев Тонев;

-За „кмет на кметство” с.Текето -  Емине Халил Ахмед;

-За „кмет на кметство” с.Широка поляна -  Стефан Ангелов Аргиров;

 

ІІ. Решението влиза в сила от деня на регистрация в ОИК – Хасково на кметовете на кметства, като кандидати за участие в местни избори 2023 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!