Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Даване съгласие за разпределяне на средства, съгласно Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на О

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Даване съгласие за разпределяне на средства, съгласно Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Правилника за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, са определени реда, условията и начина за финансово подпомагане на процедурите. Съгласно чл.8 от Правилника, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е разгледала постъпилите 31 бр. искания на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Комисията е установила, че 30 бр. от подадените заявления отговарят на всички изисквания на цитирания Правилник.

Съгласно Правилника за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Комисията е изготвила следното предложение до Общински съвет – Хасково:

1. Да бъде отпусната сумата от 3 333 лв. на одобрените 30 бр. кандидати, отговарящи на изискванията на чл.4 от Правилника.

2. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро (чл.17, ал.1 от Правилника).

Списъкът на лицата, които ще получат финансово подпомагане за извършване на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, се намира в Общински съвет – Хасково, но поради конфиденциалност на съдържащата се информация, не се прилага към Докладната записка.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2 от Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково.

2. Общински съвет – Хасково отпуска сума в размер на 3 333 лв. на всеки заявител от одобрените 30 бр. кандидати.

3. Паричните суми се отпускат на лечебни заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителите, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро, съгласно чл.17, ал.1 от горецитирания Правилник.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!