Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО:  Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г., ежегодно общинските съвети приемат общинска програма за закрила на децата с изявени дарби. Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022г. бе приета с ПМС №94 от 30.05.2022г., публикувана ДВ бр.41 от 03.06.2022 г.

С решението за приемане на общинския бюджет общински съвет Хасково определи средства в размер на 35 000 лв. от собствените приходи на Общината за мерките за закрила на деца с изявени дарби извън мерките, осигурени с държавни средства. Средствата ще бъдат използвани за стимулиране на изявите на децата от общината и за развитието на техните дарби.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 година.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково
 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Н-к отдел ОКМДС

Файлове

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!