Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Именуване на улици в гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Именуване на улици в гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

До Община Хасково с рег.индекс: 94 С-9488-1 от 10.11.2022 г. е постъпила Молба от граждани, живущи в ж.р. „Казан топра“, които желаят да бъде именувана улицата, на която живет. Липсата на име на улицата, създава известни затруднения и неудобства на живущите там. Те не могат да бъдат адресно регистрирани, както и да получават кореспонденция. Предложението им е улицата да носи името „Дъга“.

Предлагам също да бъде именувана улицата, обхващаща ПИ 77195.712.248 с о.т.38 – о.т.39 – о.т.122401, да носи името: „Десети пехотен родопски полк“.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Именува улица, обхващаща ПИ:77195.185.61 и ПИ: 77195.185.57 в ж.р. „Казан Топра”- гр.Хасково, като ул.“Дъга”.

Именува улица, обхващаща ПИ 77195.712.248 с о.т.38 – о.т.39 – о.т.122401,, като ул.„Десети пехотен родопски полк“

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!