Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от общински съветници от ПГ "Български гласъ" относно: Започване на спешни строителни дейности по укрепване на сграда, находяща се на ул."Таню Войвода"

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Георги  Иванов, Светослава  Стоянова, Тонка Атанасова и Милена Налбантова-Божилова - общински съветници от ПГ "Български гласъ" при Общински съвет - Хасково

относно: Започване на спешни строителни дейности по укрепване на сграда, находяща се на ул."Таню Войвода" №8 в гр.Хасково, застрашена от струтване, както и на участък от платното за движение на ул."Таню Войвода"

 

Уважаеми общински съветници,

На ул."Таню Войвода" в гр.Хасково, кв.Бадема, от дълго време има изоставен строеж с голям изкоп, който подкопава основите на съседната кооперация, в която живеят десетки семейства. Живущите в кооперацията нееднократно са сезирали със сигнали общинската администрация за изоставения строеж, с който граничат, и затова че се страхуват за състоянието на сградата, в която живеят. Търсили са многократно и инвеститора на строежа, който е длъжен да укрепи основите на кооперацията, в която живеят, след като е направил голям изкоп за собствения си строеж.

Засега обаче, резултат от сигналите на живущите в кооперацията на ул.Таню Войвода" №8, няма. Всеки един ден, домовете на тези хора са застрашени от срутване и съответно семействата живеят в страх. При дъждове, особено когато са обилни, кооперацията е под още по-голяма заплаха от срутване, защото тогава скалната маса най-лесно се пропуква и се свлича. Улица "Таню Войвода" в участъка около изоставения строеж също е пропукана и пропада непрекъснато. /Към докладната записка предоставяме и снимков материал от мястото/.

Не един и два са случаите, в които неглижирането на подобна ситуация, довежда до срутване на сгради и съответно прави жилищата на хората необитаеми. В Хасково последният подобен случай бе на срутила се къща през 2022г. на ул."Байкал".

Съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/, собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на закона. Ако строежът не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на аварии или ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората, кметът на общината има правото да задължи със заповед, собственикът/ците на строежа за тяхна сметка да извършат необходимите ремонтни и строителни дейности в интерес на сигурността, безопасността, здравето и спокойствието на гражданите.

Важно е и да се отбележи, че собствениците на обекти/строежи носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на обекта/строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

В случаите, когато собственикът/ците на строежа не извършат строителните дейности по укрепване за собствена сметка, общината има правота да извърши тези укрепителни ремонти, след което със заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от ГПК да си възстанови направените разходи.

Питаме: Трябва ли институциите да действат, след като се случи някое бедствие или може да се предприемат действия, за да се предотврати подобен инцидент?

Във връзка с това, предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:           

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  на основание на чл.195 и чл.196 от Закона за устройство на територията, на основание чл.418 от Гражданския процесуален кодекс, Общински съвет - Хасково:

            1.Задължава Кмета на община Хасково да предприеме спешни строителни дейности по укрепване на сградата, находяща се в гр.Хасково, ул."Таню Войвода" №8, поради опасност от свличане на земни маси от направения в съседство на сградата строителен изкоп, както и на участъка от платното за движение на ул."Таню Войвода", което е пропаднало.

            2. Упълномощава Кмета на община Хасково да предяви по съответния ред по ГПК възстановяване на  всички направени разходи за извършените строителни дейности по укрепване на сградата, находяща се в гр.Хасково, ул."Таню Войвода" №8 от собственика/ците на съседния обект/строеж, както и направените разходи по възстановяване на пропадналия участък от платното за движение на ул."Таню Войвода".

            3.Съгласно чл.60 от АПК, Общински съвет Хасково допуска предварително изпълнение на решението, с оглед спешността на действията, които следва да се предприемат.

 

Председател на ПГ "Български глас"

при ОбС-Хасково:   ..........................................................................

                                                            Георги Иванов

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!