Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен ред за заседанието на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт - 13.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПО ТСУ И ТРАНСПОРТ

 

ЗАСЕДАНИЕ

на 13.02.2024 г. от 16:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД

 

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ЗА ОТПИЧНИ КАБЕЛИ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С КАДАСТРАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238,37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО И 22589.58.203 В ПОЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО ДО ПОДСТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 37383.500.315 ПО КККР НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ОБСЛЕДВА И ПРЕЦЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО

33.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ТАНЮ ВОЙВОДА“ № 8 В ГРАД ХАСКОВО, ЗАСТРАШЕНА ОТ СРУТВАНЕ, КАКТО И НА УЧАСТЪК ОТ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СЪЩАТА УЛИЦА

35.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.110.2, М.„КАРАМУТЛИ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО

36.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.186.30 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М.“КАЗАН ТОПРА“ И ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ВиК

37.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО ЗА ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 77195.706.272, ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 „СЛАВЕЙЧЕ“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.164, ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „ИГЛИКА“ И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.34, ДЕТСКА  ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“ С ЦЕЛ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КККР НА ГРАД ХАСКОВО

38.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.186.45 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“ ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ХАСКОВО И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ВОДОПРОВОД

39.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ В КВ.1024, ГРАД ХАСКОВО, Ж.Р. КЕНАНА

40.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV – 34, КВ.13 И УПИ I, КВ.23 И ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА С О.Т. 26 И О.Т. 27 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО

41.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ: „УЛИЦА“ В ПИ 77195.31.27 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО

 

Последна промяна: 15 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!