Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Хасково се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт с адрес: https://www.haskovo.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

  1. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствията посочени по-долу:

  1. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Нетекстово съдържание

Изискване 9.1.1.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично съответствие

Само аудио и само видео (предварително записано)

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Не се публикуват записи само на аудио или само на видео материали.

Аудио описание или алтернатива на медиите (предварително записано)

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Не е осигурено

Не е предоставено описание на визуалното съдържание във видеоклиповете.

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Не е осигурено

Информация и взаимовръзки

Изискване 9.1.3.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично съответствие

Контрастно съотношение

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта.

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) 

Неприложимо

Не се използват времеви интервали.

Видим фокус

Изискване 9.2.4.7. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Не е осигурено

Цел на връзката (само връзка)

 

Изискване: 9.2.4.9. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично съответствие

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

8 август

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

8 август 2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

град Хасково, пл. "Общински" № 1

kmet@haskovo.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://www.haskovo.bg/bg/kontakti

Процедура по прилагане

Сигналите за нередности се подават:

- на електронна поща: kmet@haskovo.bg

- на хартиен носител в център за административно обслужване на адрес:
гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1.

Сигналите се разглеждат в срок до 30 дни, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

В случай, че Община Хасково:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ)


 

 Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното управление:

 Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София - 1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Хасково се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, който поддържа.

Община Хасково се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Хасково се придържа към налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация. В своята работа Община Хасково се ръководи от основната цел на интернет страницата си - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

- предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Хасково;

- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

- осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии. Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Хасково се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

 

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

8 август 2022 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

22 февруари 2024 г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!