Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Често задавани въпроси

Какво е работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО)?

Стандартно работно време от 8:30 до 17:00 часа (без прекъсване) от понеделник до петък.

Как мога да проверя колко данъци дължа?

Може да проверите данъчните си задължения, използвайки електронната справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на страницата на Община Хасково. За целта е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация:

  • ПИН издаден от Дирекция „Общинска данъчна дирекция“ към Община Хасково;
  • ПИК на НАП;
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Как мога да си платя данъците към Община Хасково?

Какви документи са необходими за заявяване на постоянен и настоящ адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Хасково е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Хасково или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

Как да получа дубликат на акт за раждане?

За да получите дубликат на акт за раждане е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!