Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Банкова сметка и кодове за плащане - МДТ

ИНСТИТУЦИЯ ОБЩИНА ХАСКОВО
ЕИК/БУЛСТАТ 000903946
МОЛ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
АДРЕС гр. Хасково 6300, пл. Общински № 1
IBAN BG03UBBS81558420000107
BIC UBBSBGSF
БАНКА ОББ АД
КОД в таблицата по-долу


ВАЖНО: Във връзка с новия образец на  платежно нареждане за плащане към бюджета, молим да се посочва код на вид плащане (изброени по – долу). Когато данъчно задължено лице е извършило банков превод, без изрично упоменат код, постъпилите суми се погасяват съгласно реда за погасяване по ДОПК.

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 446500
Такси за административни услуги 448007
Такси за притежаване на куче 448013

 

Забележка:

Всеки вид данък или такса се превежда с отделно платежно нареждане (вносна бележка) по съответния код.
Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!