Милена Янузова

Заместник-кмет

Телефон: 038 603421
Email: m.yanuzova@haskovo.bg

Заместник-кмет

Заместник-кмет

Телефон: 038 603421
Email: zam.kmet@haskovo.bg

Велин Балкански

Заместник-кмет

Телефон: 038 603421
Email: balkanski@haskovo.bg