сеп 02
4002. Асистентска подкрепа

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощи на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност Социален асистент...

сеп 02
4001. Лична помощ

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Ползвател на лична помощ е: 1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 2. дете с 90 и над...

Върни се в началото на страницата