яну 12
1. Подаване на данъчни декларации по електронен път

Подписването с квалифициран електронен подпис (КЕП) на данъчните декларации при подаването им по електронен път е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Подаването на данъчни декларации към Община Хасково, може да се извърши чрез: официална електронна поща на Общинска Данъчна Дирекция: odd@haskovo.bg Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ Адрес и телефон за справка: гр. Хасково, ул. Ал. Стамболийски № 2 тел.: 038/ 603 478...

сеп 21
2020
4000. Финансова помощ за живородено или осиновено дете.

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ от Община Хасково на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете, съгласно определените за тази цел парични средства в бюджета на общината. Чл. 2.Размерът...

Върни се в началото на страницата