сеп 16
Регистър с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Регистъри списък с декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ: № Вх. № Дата Вид на деклар. Име, Презиме, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка 1 1 18.5.2018 т.1 Ангелина Младенова Пехливанова ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ГРАОН гл.специалист 2 2 18.5.2018 т.1 Васил Тодоров Несторов ДИР.ХДОН ОТДЕЛ ЗСД гл.експерт 3 3 18.5.2018...

авг 19
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на територията на община ХАСКОВО / 2020

Разрешения за таксиметров превоз на територията на община ХАСКОВО # Тип № разрешително Дата разрешително МПС От До Дата прекратяване Платено Заявител ЕИК ДЗЛ № заявление Дата заявление 1 Оригинал 271 14.08.2020 Х0240КР 14.08.2020 31.12.2020 Не ЛЕОН ЛН-2015 ЕООД 203756154 ЛЕОН ЛН-2015 ЕООД РазрТакси-271 13.08.2020 2 Прекратяване 252 15.05.2020 СВ5177АН 15.05.2020 07.08...

авг 26
2019
Регистър на общи административни актове

№ по ред № и вид на административния акт Дата на издаване Относно 1 Решение № 825 25.01.2019г. Данък върху превозните средства за леките автомобили 2 Решение № 827 25.01.2019г. Увеличение средствата за трудови възнаграждения за кметовете 3 Решение № 835 22.02.2019г. Изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска...

Върни се в началото на страницата