авг 31
2013
Проведена работна среща 8

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №8 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 28 юни 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осмата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

авг 31
2013
Пресконференция 04.09.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Пресконференция по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково” На 04 септември 2013г. (сряда) от 11.00 часа  в заседателната зала на 2 етаж в сградата на Общинска администрация град Хасково ще се проведе пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект...

юни 25
2013
Зони за въздействие

Зона с потенциал за икономическо развитие Зона на публични функции с висока обществена значимост Зона на публични функции с висока обществена значимост II Зона с преобладаващ социален характер Зона с преобладаващ социален характер II Проекти...

юни 18
2013
Среща за сключване на Договор за възлагане на Обществена поръчка по проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 23 май 2013г. в Община Хасково се проведе среща за сключването на Договор №134/23.05.2013г. за възлагане на Обществена поръчка за „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” с „Медиа спот” ЕООД. На срещата...

фев 25
2013
135 години от Освобождението на България (2)

По повод 135 години от Освобождението на България от османско владичество, Община Хасково организира тържествен ритуал по издигане на националното знаме на 3 март 2013 год. от 11.00 часа на пл. „Общински”. Честването продължава на пл. „Свобода” с ритуал по полагане на венци и цветя на паметника на „Незнайния войн” и празничен концерт с участието на: Интеракт Клуб Хасково – Младежка програма на Ротари Клуб...