дек 27
2018
Областен информационен център – Хасково взе участие в изнесена приемна - обучение на потенциални бенефициенти в с. Доситеево, общ. Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 12. 2018 г. (петък), от 10:30 часа, в сградата на Читалището на с. Доситеево, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център гр. Хасково взеха участие в изнесена приемна и проведоха обучение на тема Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020. Обучението бе насочено към земеделски производители от с. Доситеево като потенциални...

дек 19
2018
Областен информационен център – Хасково ще участва в семинар - обучение на потенциални бенефициенти в с. Доситеево, общ. Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21. 12. 2018 г. (петък), от 10:30 часа, в с. Доситеево, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център гр. Хасково ще участват в информационна среща и и ще проведат обучение на тема Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020. Обучението е насочено към земеделски производители от с. Досиитеево като потенциални кандидати и...

дек 18
2018
Кметът Добри Беливанов приветства и награди участниците в първия фестивал „Коледарче“

Кметът Добри Беливанов приветства и награди участниците в първия фестивал Коледарче, провел се днес в Хасково. Инициатор е Детска градина №15 Слънце. Децата от градината откриха фестивала. С представяне на коледни обичаи, песни и танци се изявиха още деца от Детска градина №3 Зорница, №18 8-ми март, №22 Звънче и №21 Вихрогонче - група село Малево. Фестивалътняма конкурсен характер. Гевречета за коледарите бяха приготвили учениците от...

дек 14
2018
Областен информационен център – Хасково взе участие в среща - обучение на потенциални бенефициенти в с. Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14.12.2018 г. в залата на Общинска администрация на Община Стамболово, експертите от Областен информационен център гр. Хасково участваха в среща, на която представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми. Срещата бе насочена към служители на общинската администрация и кметове на населени...

дек 12
2018
Празник "Пъстри, но единни"

На 12.12.2018 г. вОП Младежки центърсе проведе празник Пъстри, но единнипо проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Участниците в клубовете Заедно на масата и Различията в бита ни обогатяват и сплотяват представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Във фоайето на сградата...

дек 07
2018
ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 7 декември 2018 г. (петък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея беше представен отчет за дейността през трите години на проекта 2016-2019 г., актуални отворени проекти и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2019 г. ...

дек 05
2018
Областен информационен център – Хасково взе участие в среща - обучение на потенциални бенефициенти в Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма Синтез ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми. Там ОИЦ-Хасково представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми, както и информация за програма ЕРАЗЪМ+. Бяха представени...

дек 05
2018
Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 7 декември 2018 г. (петък), от 13.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи отчет за дейността на ОИЦ Хасково в периода 2016-2018 г. и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно...

дек 05
2018
Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 04.12.2018 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с...

дек 04
2018
Областен информационен център – Хасково участва в среща - обучение на потенциални бенефициенти в гр. Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 05. 12. 2018 г. (сряда), от 14:00 часа, в офиса на Фирма Синтез Петя Миткова ЕООД в гр. Димитровград, експертите от Областен информационен център гр. Хасково ще участват в среща, на която ще представят пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми. Срещата е насочена...