ное 22
2020
Завърши ремонтът на бул.“Освобождение“

Движението по бул.Освобождение в частта между ул.Драгоман и бул.Илинден е възстановено днес след обед. Това стана след полагането на маркировката на ремонтираната пътна отсечка. През почивните дни беше извършено и цялостно асфалтиране на ремонтирания участък. Междувременно на булеварда беше извършена санитарна сеч. Сменено е и уличното осветление. Старите осветителни тела са подменени с LED лампи. Булевард Освобождение беше затворен за движение на 14...

ное 17
2020
Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2021 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев Кмет на Община Хасково ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2021 г. Уважаеми дами и господа Общински съветници, Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен...

ное 12
2020
Процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект от Община Хасково

Община Хасково стартира процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 2, финансирана по ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Срокът за подаване на Заявления от кандидат-партньори е до 02.12.2020 г...

ное 11
2020
Община Хасково ще извърши реконструкция и ремонт на две детски градини

Община Хасково ще извърши #ремонт и #реконструкция на сградите на ДГ №17 Иглика 1 на ул. Червена стена и на ДГ №18 Осми март сграда, с местонахождение ул. Щерю Вапцаров № 9а. Средствата за обновяване на сградите на #детските #градини са в размер на 1 600 000 лева. 1 200 000 лева ще бъдат осигурени от програмата на Министерството на образованието и науката /МОН/, за които...

ное 11
2020
Над 30 дъждоотвеждащи шахти, асфалтирани преди години при ремонта на бул.“Васил Левски“, откриха екипите на „Екопрогрес“ съвместно с ВиК Хасково.

Над 30 дъждоотвеждащи шахти, асфалтирани преди години при ремонта на бул.Васил Левски, откриха екипите на Екопрогрес съвместно с ВиК Хасково. Действията за намиране на запушените с асфалт шахти бяха разпоредени от #кмета на #община #Хасково Станислав Дечев по повод наводняването на платното на ул.Дунав при кръстовището с бул.В. Левски и кръстовището на бул.Ст. Стамболов и бул.В. Левски /до АГО/. И при...

ное 09
2020
Три жилищни блока ще бъдат санирани по проект на община Хасково и ОПРР

Кметът на Община Хасково и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково. Основната цел на проекта е предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност в жилищния сектор в община Хасково. Сградите, включени в обхвата на...

ное 09
2020
УДЪЛЖАВА СЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001 - 2.103-0080 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 4“ В ОБЩИНА ХАСКОВО

Продължава предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 в Община Хасково. Същността на услугата е - индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подписа...

ное 09
2020
Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

#Община #Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна #грижа за #възрастни #хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г., по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

ное 06
2020
Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за финансиране на проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100%) е в размер на 1994533,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца. Към настоящия момент община Хасково подготвя процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП за всички предвидени дейности. Сградата на Областна администрация Хасково е построена преди 1987 г. В нея са разположени държавни структури, което я прави изключително важна за гражданите...

ное 05
2020
Започна ремонтът на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково

Започна ремонтът на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година. Срокът за изпълнение на поръчката е до 01.12.2020 година. Стойността на обществената поръчка е 900000 лв. с ДДС. Средствата са от целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи. Фирмата-изпълнител на обществената поръчка вече работи в отсечката между селата Елена и Криво Поле. Днес заместник-кметът на Хасково Динко Тенев провери...

Върни се в началото на страницата