ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 03.12.2018 г. (понеделник), от 09:50 часа, в СУ Д-р Петър Берон, гр. Свиленград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационна среща с младите хора от община Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 29.11.2018 г. (четвъртък), от 12:45 часа, в ПГТ Александър Паскалев гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване на...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 27.11.2018 г. (вторник), от 13:10 часа, в СУ Христо Ботев с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Симеоновград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 26.11.2018 г. (понеделник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, гр. Симеоновград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.11.2018 г. (вторник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, с Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.11.2018 г. (понеделник), от 13:10 часа, в СУ Неофит Рилски гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване на...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационна среща с младите хора от община Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.11.2018 г. (петък), от 13:20 часа, в СУ Любен Каравелов, гр. Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване на...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14.11.2018 г. (сряда), от 13:40 часа, в СУ Желязко Терпешев, гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване на...

ное 13
2018
Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Тополовград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 13.11.2018 г. (вторник), от 08:50 часа, в СУ Д-р Петър Берон гр. Тополовград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+ и запознаване...

ное 01
2018
Викторина "Моята родина - мултикултурен дом"

На 30.10.2018 г. от 12:30 в концертната зала на ОП Младежки център се проведе викторина Моята родина мултикултурен дом по проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.В състезанието участваха възпитаници от ОУ Св. Св. Кирил и Методий в село Малево, ОУ Христо Ботев с.Войводово, ОУ Христо Ботев с.Долно Големанци, ОУ Христо Ботев...