яну 18
Започна премахването на опасните тополи по поречието на река Хасковска

От днес започна премахването на опасните #тополи по поречието на река Хасковска. Временно е затворено за движение едното платно на бул.България- от ул.19 февруари до ул.Крали Марко. От този район започна резитбата на тополите, които представляват #опасност за #хората и #движението. Там се намират 20 от общо 63 тополи, които са сертифицирани като #опасни и подлежат на премахване. На мястото на изкоренените дървета...

яну 15
В понеделник започва изпълнението на дейностите по отсичане и намаляване короните на тополите в Хасково

На 18 януари 2021 година временно ще бъде затворен за движение част от булевард от България от № 50 до кръстовището с ул. Крали Марко /до ПГЛП Райна Княгиня/. От там ще започне резитбата на тополите, които представляват #опасност за #хората и #движението. По поречието на реката в Хасково има 611 тополи. Повечето от тях са на възраст между 60 и 80 години. Обследването установи, че...

яну 14
Стартира проект по Програма „Фонд Активни граждани България“

Днес, 14 януари 2021 година, стартирапроект Инициатива за граждански бюджети, който се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation/, в партньорство сОбщина Хасково. Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Програма Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е участие на гражданите при вземане на решения...

яну 11
Обучение по проект „Аз и ти заедно“ организира Община Хасково

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект Аз и ти заедно. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г. Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност...

яну 06
Община Хасково изгражда ново улично осветление в Гарваново, Въгларово, Клокотница и Болярово за над 800 000 лв.

Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, по Оперативна програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност. Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809 283.44 лева. Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура...

яну 06
Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ до края на 2021 г.

Община Хасково продължава изпълнението на проектBG05M9OP001-2.004-0049Шанс за нашите деца до края на 2021 г.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Целева група по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както...

яну 06
Кметът на община Хасково Станислав Дечев поднесе цветя пред паметника на Христо Ботев

Днес се навършват 173 години от рождението на един от най-великите българи. Пандемията и противоепидемичните мерки ни ограничават в организирането на тържествени чествания, но те в никакъв случай не могат да попречат всеки от нас лично да избере по какъв начин да се преклони пред Христо Ботев и неговото ненадминато дело. Това каза кметът на Хасково, минути, след като поднесе цветяпред паметникана поета-революционер. Заедно със Станислав...

яну 04
Община Хасково удължава проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, който предоставя мрежа от услуги в домашна среда

Социални асистенти продължават да предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Дейностите се изпълняват по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 3 в Община Хасково. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът за предоставяне на интегрираната услуга се удължава с 3 месеца, считано от...

дек 30
2020
Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в услугата по проектТопъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19...

дек 24
2020
Кметът Станислав Дечев: През Новата година да вървим заедно с достойнство и вяра

Обръщам се към Вас в навечерието на Рождество Христово и дни преди да настъпи Новата 2021 година със загриженост и благодарност. С тези думи започва своето празнично обръщение към жителите и гостите на Хасково кметът Станислав Дечев, публикувано на официалната страница на община Хасково във фейсбук и на You Tube- канала на община Хасково. Загриженост, защото измина една тежка година, белязана от ковид-пандемията. И благодарност...

Върни се в началото на страницата