апр 01
Детския спортен празник по Проект „Равни в старта“

Заповядайте на Детския спортен празник по Проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствата. Проектът има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие като фактор за развитие на позитивна образователна среда. В проекта участват 8 детски градини от град Хасково. Ето кои са те: Детска...

мар 20
Приключи проект за обновяване на сгради на ПГДС

На 21.03.2019 г. от 11:00 ч. в Актовата зала в Корпус 2 - Общежитие на ПГДС Цар Иван Асен ІІ ще се проведе пресконференция по повод приключване на проект № BG16RFOP001-3.002-0013-C01 Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС Цар Иван Асен ІІ, гр. Хасково по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, Приоритетна ос:...

мар 14
Стартира приема на документи за финансово подпомагане за процедури „Ин витро и Ин виво“

Община Хасково уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане за процедури Ин витро и Ин виво на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково. Срок за подаване на документи от 15.03.2019 г. до 30.04.2019 г. Място за подаване на документи: Община Хасково, пл. ,,Общински № 1, Салон за административно обслужване на...

мар 12
Община Хасково обяви конкурс „Граждански инициативи 2019“

Община Хасково обявява конкурс Граждански инициативи 2019 , съобщи на пресконференция днес кмета Добри Беливанов. Идеята ни е гражданите да бъдат по-отговорни към средата в която живеят. Всеки иска градинката до неговия дом да изглежда добре, да има детска площадка или беседка. Но когато тези хора кандидатстват за финансиране на проекта лично ще се чувстват лично отговорни да пазят и доразвиват тази градска среда. , каза Добри Беливанов...

мар 11
Отбелязване на 19 март - Световен ден на социалната работа

По Повод Световния ден на социалната работа 19 март, Община Хасково, организира седмица на отворените врати за популяризиране на социалните услуги в гр. Хасково. Инициативата ще бъде съпътствана със засаждане на дръвче в двора на съответната услуга съвместно с персонала и потребителите им. График Отворени врати в социалните услуги гр. Хасково по повод 19 март Световен ден на социалната работа. № Социална услуга Дата Час...

мар 01
ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 28 февруари 2019 г. (четвъртък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея управителят на ОИЦ Маджид Мандаджъ представи информация относно целите на новия проект Областен информационен център Хасково за периода 2019-2021 г. Дейности, предвидени за изпълнение по проекта бяха обобщени от експерт КИЛ Димо Димов. Йоанна Кокотанекова експерт ОИУ, даде кратка информация за актуални...

мар 01
Кръгла маса на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”, организирана от Община Хасково се проведе на 22 февруари (петък) 2019 г. в областния град.

Кръгла маса на тема Социално предприемачество проблеми, предизвикателства и перспективи, организирана от Община Хасково се проведе на 22 февруари (петък) 2019 г. в областния град. Форумът се организира по проект: Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион(SOCIAL FORCES), финансиран по програма за трансгранично сътрудничествоИнтеррег VA Гърция България 2014 2020. В събитието участие взеха представители на местната и държавна...

мар 01
Първа копка на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена в Хасково

Първа копка на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена днес. Символичният старт на строителните дейности дадоха кметът на община Хасково Добри Беливанов, инж. Ботко Михайлов, управител на фирмата изпълнител Консорциум Михайлови инженеринг ДЗЗД Пловдив, Пенчо Симеонов, технически ръководител на обекта, инж. Ивайло Панчовски, ръководител на проекта и инж. Илия Илиев, технически и инвестиционен контрол. За благополучие на начинанието отец...

фев 27
141 години от Освобождението на България от османско владичество

По поводНационалния празник на Република България - 3 март, Община Хасково кани всички граждани, политически партии и обществени организации на тържествено честване, което ще се състои на 3 март 2019 г. /неделя/ от 11.00 часа на пл. Общински с ритуал по издигане на националното знаме съвместно с поделение 52740 Хасково, Духов оркестър-Хасково и Мажоретен състав към ОП Младежки център Хасково. От 11.15 часа пред...

фев 26
Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 28 февруари 2019 г. (четвъртък), от 13.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представят целите на проект Областен информационен център Хасково, дейности, предвидени за изпълнение по проекта и актуални възможности за...