апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.04.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Димитровград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.04.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Любимец публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.04.2019 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.04.2019 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Тополовград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 12.04.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Харманли публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 09
Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 10.04.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

апр 04
Детския спортен празник по Проект „Равни в старта“

На 3 април в спортна зала Спартак се проведе Детския спортен празник по Проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствата. Проектът има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие като фактор за развитие на позитивна образователна среда. В празника взеха участие 8 детски градини...

апр 04
Община Хасково организира "Великденски базар"

ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ХАСКОВО, КАТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ И МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЩАНДОВЕ ПО УТВЪРДЕНА СХЕМА НА ГЛ.АРХИТЕКТ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНАТА, КАСОВ САЛОН, ГИШЕ №4,ОТ 8.04.2019 Г. ДО 10.04.2019 Г.ВКЛ. БАЗАРЪТ ЩЕ РАБОТИ ОТ...

апр 03
Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект SOCIAL FORCES На 14 март 2019 г. в град Хасково се състоя четвъртата техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. Като партньор по проекта Община Хасково взе участие в срещата организирана от Съюз...