дек 12
2018
Празник "Пъстри, но единни"

На 12.12.2018 г. вОП Младежки центърсе проведе празник Пъстри, но единнипо проект BG05M2OP001-3.002-0246 Пъстро етно, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Участниците в клубовете Заедно на масата и Различията в бита ни обогатяват и сплотяват представиха на широката публика традиционни и празнични ястия и рецепти и декоративни елементи в приложните изкуства на различните етноси. Във фоайето на сградата...

дек 07
2018
ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 7 декември 2018 г. (петък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея беше представен отчет за дейността през трите години на проекта 2016-2019 г., актуални отворени проекти и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2019 г. ...

дек 05
2018
Областен информационен център – Хасково взе участие в среща - обучение на потенциални бенефициенти в Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма Синтез ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми. Там ОИЦ-Хасково представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми, както и информация за програма ЕРАЗЪМ+. Бяха представени...

дек 05
2018
Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 7 декември 2018 г. (петък), от 13.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи отчет за дейността на ОИЦ Хасково в периода 2016-2018 г. и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно...

дек 05
2018
Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 04.12.2018 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с...

дек 04
2018
Областен информационен център – Хасково участва в среща - обучение на потенциални бенефициенти в гр. Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 05. 12. 2018 г. (сряда), от 14:00 часа, в офиса на Фирма Синтез Петя Миткова ЕООД в гр. Димитровград, експертите от Областен информационен център гр. Хасково ще участват в среща, на която ще представят пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г., начините за кандидатстване и специфичните особености на отделните национални и европейски програми. Срещата е насочена...

дек 03
2018
Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 03.12.2018 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с...

ное 29
2018
Областен информационен център – Хасково взе участие в семинар - обучение на потенциални бенефициенти в гр. Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 29. 11. 2018 г. (четвъртък), от 10:30 часа, в залата на Културен дом в гр. Харманли, експертите от Областен информационен център гр. Хасково взеха участие в семинар на тема Актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното производство и представиха пред участниците индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2019 г. Семинарът бе насочен към земеделски производители от гр. Харманли...

ное 29
2018
Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 29.11.2018 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Хасково публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с...

ное 29
2018
Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 27.11.2018 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Европа за младите хора. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...